Fisk på korallrev

Fisk på korallrev

Fisk på korallrev

Great Barrier Reef - Vil redde verdens største korallrev med tre . Fisk på korallrev

Fisk på korallrev

Fisk på korallrev

Fisk på korallrev

Fisk på korallrev

Fisk på korallrev

Lophelia har vært fokus for norsk forsking på- og forvaltning av koraller, men en rekke andre kaldtvannskoraller representerer også viktige habitater for fisk og . Fisk på korallrev

Fisk på korallrev

Fisk på korallrev

Fisk på korallrev

Fisk på korallrev

Fisk på korallrev

. Fisk på korallrev

Fisk på korallrev

Fisk på korallrev

Fisk på korallrev

Fisk på korallrev

Fisk på korallrev

Fisk på korallrev

Fisk på korallrev